สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ไอทีทูท็อป
บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา Public Training และ In House Training
ติดตามข่าวสารกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาของเราได้ที่ Facebook
ติดต่อสอบถามโทร : 08-2347-4422 และ 08-2347-6655

Microsoft Office Professional - Microsoft Word Advanced Level - Microsoft Excel Intermediate Level - Microsoft Excel Advanced Level - Microsoft Excel PivotTable & PivotChart - Microsoft Excel Macro & VBA Programming - Microsoft PowerPoint Intermediate Level - Microsoft PowerPoint Advanced Level - Microsoft PowerPoint Creative Design Thinking - Microsoft Access Database Professional - Microsoft Access Macro & VBA Programming

หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร
หลักสูตร Microsoft Excel 2016 Advanced Level (อบรม 2 วัน) Download (หัวข้อการอบรมสัมมนา)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 6,900.- บาท
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่ Email : info@iTtoTop.com
อบรมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 24-25 กันยายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)

สถานที่อบรม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา) Download (แผนที่โรงแรม)
(เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานีห้วยขวาง โดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด)

หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2016 Advanced Level (อบรม 2 วัน) Download (หัวข้อการอบรมสัมมนา)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 6,900.- บาท
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่ Email : info@iTtoTop.com
อบรมวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)

สถานที่อบรม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา) Download (แผนที่โรงแรม)
(เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด)

หลักสูตร Microsoft Excel 2016 Macro & VBA (อบรม 3 วัน) Download (หัวข้อการอบรมสัมมนา)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 9,900.- บาท
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่ Email : info@iTtoTop.com
อบรมวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 8 ท่าน)
อบรมวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 8 ท่าน)
อบรมวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 8 ท่าน)

สถานที่อบรม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา) Download (แผนที่โรงแรม)
(เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด)

หลักสูตร Microsoft Access 2016 Database Professional (อบรม 2 วัน) Download (หัวข้อการอบรมสัมมนา)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 6,900.- บาท
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่ Email : info@iTtoTop.com
อบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่าน)
อบรมวันที่ 26-27 กันยายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่าน)
อบรมวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่าน)

สถานที่อบรม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา) Download (แผนที่โรงแรม)
(เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด)

หลักสูตร Microsoft Excel 2016 PivotTable & PivotChart (อบรม 2 วัน) Download (หัวข้อการอบรมสัมมนา)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 6,900.- บาท
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่ Email : info@iTtoTop.com
อบรมวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 16-17 กันยายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)
อบรมวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน)

สถานที่อบรม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดา) Download (แผนที่โรงแรม)
(เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานีห้วยขวาง ใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด)

ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างอบรม 1 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน
2. วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรมสัมมนา (เฉพาะผู้อบรมที่เข้าร่วมอบรมเกิน 80% ขึ้นไป)
3. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมสัมมนา
4. เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา (พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)
5. อาหารกลางวัน / อาหารว่างเช้า-บ่าย (อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
6. จอดรถฟรี (ภายในโรงแรมระหว่างการอบรมสัมมนา)